English|Tiếng Việt|中文
Giá & Điều khoản
Ph bao trọn gi bao gồm: - Đi lại, bữa ăn v lm thm giờ của thanh tra vin - Điều khoản thỏa thuận v kiểm tra - Bo co đnh gi, pht hnh - Cấp giấy chứng nhận kiểm tra ph duyệt / từ chối cho nh cung cấp...
Đọc sách nhiều hơn>>
Lập ha đơn thanh ton Vui lng đnh dấu mục T/T v viết số ha đơn Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu. Trong chủ đề email, khch hng thng thường cần phải trả ph kiểm tra t n...
Đọc sách nhiều hơn>>
1. Chung 1.1 Trừ khi c sự đồng cụ thể v r rng bằng văn bản của Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu, sau đy gọi l GBI, tất cả cc dịch vụ do Cng ty TNHH Dịch vụ Kiểm...
Đọc sách nhiều hơn>>
[Phía trên.]

首頁 |任我橹在线久久精品99搬运工的服務 |檢驗標準 |價格條款 |關於任我橹在线久久精品99搬运工 |招聘信息 |會員注冊 |聯係任我橹在线久久精品99搬运工 |友情鏈接
技術支持:榮益驗貨服務有限任我橹在线久久精品99搬运工